bg en el ro ru de fr nl es it tr sr da
Profi Tours Bu site Profi Turs'a aittir,
partneri Hotel Festa Chamkoria

Rezervasyon ucreti yok!
Çöğu rezervasyonu bedava iptal edebilme imkanı!

Doğrudan rezervasyon

Kullanırlabilirliği ve fiyat kontrol edin.
5 dakikada rezervasyon!

book more rooms
(3-12.9 years old)
+ infants (0-2.9 years old):
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
dan: bir yere kadar:
Adults: children:

Hotel Festa Chamkoria - Oda ve konaklama

Thehotel11 lüks suit oda, 25 junior suit 12 çift kişilik oda ve 6 adet tek kişilik oda sunmaktadır. Tüm odaları suit oda, merkezi ısıtma ve klima lüks döşenmiş. Oda, telefon, LCD TV, en muhteşem manzarası sunan balkonlu, kablo TV, mini bar, ile donatılmıştır. Banyolarda küvet bulunmaktadır. Bir yatak odası ve bir çekyat ile bir oturma odası: lüks süitler iki ayrı oda. Junior suit, kanepe köşe dönen bir TV kutusu ile yatak odasından ayrılmış. Odalar rahat ve konforlu ve 3 turist ağırlayacak - 2 yetişkin ve 1 çocuk. Tüm odalar modern ve lüks kış ya da yaz renklerle döşenmiş.

Oda ve konaklama in Hotel Festa Chamkoria - Borovets

Single room

Hotel Festa Chamkoria - SGL room Hotel Festa Chamkoria - SGL room Hotel Festa Chamkoria - SGL room Hotel Festa Chamkoria - SGL room
Maksimum kapasite 1 adults + 0 children veya 1 adults.

6-OA åäèíè ÷ yani ñòàè Na óäîáíè è êîìïàêòíè, ïdåäëàãàùè ANE ÷ EI íåîáõîäèìî Cà OACE, êîèòî ïdåäïî ÷ èòàò êîìôîdòà íà óåäèíåíèåòî.

Oda olanakları:

Size: ; Bedrooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Klima: hayır; Minibar: evet; Teras: evet; Telefon: evet; Televizyon: evet; DVD çalar: hayır; CD çalar: hayır; Banyo: with bathtub; Saç kurutma makinası: hayır; Bornozlar: hayır; Mutfak : hayır; Mikrodalga fırın: hayır; Fırın: hayır; Kahve makinası: hayır; Buz dolabı: hayır; Mutfak gereçleri: hayır;

Double room

Hotel Festa Chamkoria - DBL room Hotel Festa Chamkoria - DBL room Hotel Festa Chamkoria - DBL room
Maksimum kapasite 2 adults + 0 children veya 2 adults.

Ñòàèòå Na óthòíè è êîìôîdòíè è ïîçâîëÿâàò íàñòàíÿâàíå íà äâàìà âúçdàñòíè ñ äåòå íà äîïúëíèòåëíî ëåãëî. ANE ÷ EE Na ìîäådíî îáçàâåäåíè â ñòèë: CEIA Eee ëÿòî è ñúçäàâàò óñåùàíåòî Cà äîìàøíà òîïëèíà. ANE ÷ EE áàíè Na ñ âàíà Eee AOO êàáèíà.

Oda olanakları:

Size: ; Bedrooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Klima: hayır; Minibar: evet; Teras: evet, not all rooms; Telefon: evet; Televizyon: evet; DVD çalar: hayır; CD çalar: hayır; Banyo: with bathtub; Saç kurutma makinası: hayır; Bornozlar: hayır; Mutfak : hayır; Mikrodalga fırın: hayır; Fırın: hayır; Kahve makinası: hayır; Buz dolabı: hayır; Mutfak gereçleri: hayır;

Junior suite

Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite Hotel Festa Chamkoria - Junior suite
Maksimum kapasite 3 adults + 1 children veya 3 adults.

ANE ÷ EE àïàdòàìåíòè Na ëóêñîçíî îáçàâåäåíè, ñ öåíòdàëíî îòîïëåíèå è êëèìàòèçàöèÿ, îáîdóäâàíè ñ áàíè ñ âàíà Eee AOO êàáèíà, ñåøîàd, òåëåôîí, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ïëàçìåíè òåëåâèçîdè, ìèíè-AAD è òådàñà ñ ïdåêdàñíà ãëåäêà. Ñúñòîÿò IO 2 îòäåëíè ñòàè - äíåâíà ñ IAEA ìåáåë è ñïàëíÿ, áàíèòå Na ñ âàíè.

Oda olanakları:

Size: ; Bedrooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Klima: hayır; Minibar: evet; Teras: evet, not all rooms; Telefon: evet; Televizyon: evet; DVD çalar: hayır; CD çalar: hayır; Banyo: with bathtub; Saç kurutma makinası: hayır; Bornozlar: hayır; Mutfak : hayır; Mikrodalga fırın: hayır; Fırın: hayır; Kahve makinası: hayır; Buz dolabı: hayır; Mutfak gereçleri: hayır;

Apartment

Hotel Festa Chamkoria - Apartment Hotel Festa Chamkoria - Apartment Hotel Festa Chamkoria - Apartment Hotel Festa Chamkoria - Apartment Hotel Festa Chamkoria - Apartment
Maksimum kapasite 3 adults + 1 children veya 3 adults.

ANE ÷ EE àïàdòàìåíòè Na ëóêñîçíî îáçàâåäåíè, ñ öåíòdàëíî îòîïëåíèå è êëèìàòèçàöèÿ, îáîdóäâàíè ñ áàíè ñ âàíà Eee AOO êàáèíà, ñåøîàd, òåëåôîí, êàáåëíà òåëåâèçèÿ, ïëàçìåíè òåëåâèçîdè, ìèíè-AAD è òådàñà ñ ïdåêdàñíà ãëåäêà. Ñúñòîÿò IO 2 îòäåëíè ñòàè - äíåâíà ñ IAEA ìåáåë è ñïàëíÿ, áàíèòå Na ñ âàíè.

Oda olanakları:

Size: ; Bedrooms: ; Double beds: ; Single beds: ; Sofa beds: ; Klima: hayır; Minibar: evet; Teras: evet; Telefon: evet; Televizyon: evet; DVD çalar: hayır; CD çalar: hayır; Banyo: with bathtub; Saç kurutma makinası: hayır; Bornozlar: hayır; Mutfak : hayır; Mikrodalga fırın: hayır; Fırın: hayır; Kahve makinası: hayır; Buz dolabı: hayır; Mutfak gereçleri: hayır;

cache load